Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Ruma nabytek.

Práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Agrointellect s.r.o., IČ: 24180939, se sídlem Nuselska 513/76, 140 00 Praha 4, spisová značka C 186213 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající”) a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v. aktuálním znění („občanský zákoník”) a těmito obchodními podmínkami (dále jen Podmínky), které jsou její nedílnou součástí. 

Není-li dále uvedeno jinak, řídí se vztahy z prodeje a koupě nábytku a doplňkového zboží (také jen „Zboží“) mezi námi (jako prodávajícím) a Vámi (jako kupujícím) aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele .

Tyto obchodní podmínky, podmínky užívání zboží a reklamační řád (také jen „Obchodní podmínky“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a podpisem níže stvrzujete, že jste se s těmito Obchodními podmínkami seznámili a že berete výslovně na vědomí, že tyto Obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi Vámi a námi. Obchodní podmínky jsou také k dispozici k nahlédnutí na našem internetovém portálu.

Maloobchodní ceny uvedené v našem webovém shopu jsou ceny  včetně DPH. V uváděné ceně Zboží není zahrnuta montáž a doprava, pokud není uvedeno či dohodnuto něco jiného.

Vzhledem k tomu, že se v případě Zboží jedná o individuální ruční práci, může být Zboží v detailech odlišné od výrobků vyobrazených v katalogu. Stejně tak odstíny lakování nemusí být identické s nafocenými modely. Předpokládaný rozsah možných odchylek doporučujeme předem konzultovat s prodejcem.

Ručně vyráběný nábytek je zároveň typický v drobných nedokonalostech, čímž se liší od strojově a sériově vyráběného nábytku. Tyto nedokonalosti nemohou být brány jako vady Zboží.

Pokud výrobce objednaného Zboží přerušil či ukončil výrobu nebo provedl jiné závažné změny, které by znemožnily řádnou realizaci Vaší objednávky, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám vrátíme již uhrazenou částku kupní ceny, pokud se nedohodneme na jiném postupu.

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí na Zboží

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až úplným zaplacením kupní ceny, ne však dřív, než si Zboží převezmete.

Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Zboží na Vás přechází okamžikem převzetí Zboží.

Převzetí Zboží a uplatnění vad

Pokud je Zboží skladem, převezmete si jej ihned po zaplacení, nedohodneme-li se jinak. Pokud Zboží skladem není, je předpokládaná dodací lhůta uvedena v kupní smlouvě (objednávce), přičemž za naše prodlení se nepovažuje, pokud k dodání Zboží dojde později z důvodů na straně přepravce či výrobce. Pokud budete chtít po uzavření kupní smlouvy na Zboží cokoliv měnit, může se doba dodání přiměřeně prodloužit.

Pokud od nás požadujete Zboží doručit na Vámi uvedenou adresu a v dohodnutou dobu a místě se nepodaří Zboží doručit z důvodů na Vaší straně, jsme oprávněni po Vás požadovat úhradu dopravy i přesto, že se doručení nepodaří.

V rámci sjednané dopravy je hrazeno dodání pouze do přízemí. V případě, že budete chtít Zboží dodat do vyšších pater, musíme se na tom předem domluvit.

Pokud si u nás objednáte více věcí, můžeme Vám jednotlivé Zboží dodat i postupně (jako dílčí dodávky). Přitom však samozřejmě neplatíte vyšší dopravné.

Při převzetí Zboží od posádky vozidla nebo pracovníků skladu či prodejny se přesvědčte o správnosti počtu předaných kusů. U baleného zboží se přesvědčte i o neporušenosti obalu a u nebaleného zboží o stavu Zboží. Správnost potvrdíte svým podpisem na kopii prodejního či dodacího dokladu.

Pokud má Zboží při převzetí porušený obal, přesvědčte se o celistvosti a neporušenosti Zboží. Zjištěná poškození je třeba uvést do prodejního či dodacího dokladu, jinak Vám nemůžeme uznat reklamaci na mechanické poškození Zboží.

Pokud je zboží mechanicky poškozeno pod neporušeným obalem, tento obal uchovejte a na požádání nám jej předložte k prošetření reklamace, jinak Vám nemůžeme uznat reklamaci na mechanické poškození Zboží.

Nároky z vad jsou blíže upraveny v článku III. Reklamační řád.

Závěrečná ustanovení

Bez našeho souhlasu nejste oprávněni postoupit svou pohledávku vůči nám vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li však kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

Pokud se písemně domluvíme na jakýchkoliv zvláštních ujednání ve vlastní kupní smlouvě, tak mají přednost před těmi ustanoveními těchto Obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869

Podmínky užívání zboží

Obecně

Jsme velice rádi, že jste si vybrali náš nábytek pro vybavení svého domu, bytu nebo kanceláře. Chtěli bychom Vás informovat o vhodném způsobu ošetřování nábytku tak, aby Vám co nejdéle sloužil k maximální spokojenosti a abyste předešli případným vadám, které by nebylo možné řešit cestou reklamace.

Jak postupovat při montáži nábytku

Nábytek z masivu dodáváme převážně již smontovaný. U větších kusů nábytku, který kvůli přepravě je demontován na více dílů, doporučujeme využít odbornou montáž našich techniků. Na vady, jež by měly mít původ v neodborné, nebo nevhodné montáži nebude možné uplatnění reklamace.

Vyrovnání podlahy je nezbytné pro bezvadnou funkci posuvných i otevíracích dveří a pro stabilitu Zboží.

Nábytek musí být postavený vždy vodorovně na vyrovnané podlaze. Již malé nerovnosti (např. kvůli křivým podlahám nebo kobercům) mohou vést ke škodám a vzniku vad (např. vrzání, skřípání, zaseknutí) Zboží. Nohy nábytku musí stát na suché podlaze.

V žádném případě nesmí být čalouněný nábytek a potahové materiály žádného druhu ošetřované parním čištěním.

Čemu je potřebné se při používání nábytku vyvarovat

Velkou pozornost věnujte přepravě nábytku, chraňte jej před poškozením a znečištěním, přímým stykem s vodou nebo vlhkým prostředím (krom teakového zahradního nábytku), pokud není uvedeno jinak.

Chraňte nábytek před přímým sálavým teplem a před přímým žárem slunečního světla (zvláště u nábytku interiérového z exotického dřeva). Dodržujte v prostředí vlhkost vyšší jak 65 φai[%]). Důležité je zvlhčování vzduchu v místnosti, kde je nábytek umístěn!

Dřevo musí mít možnost „dýchat“, aby si uchovalo svou elasticitu a mohlo pozitivně působit na klima v místnosti. Váš nábytek nestavte přímo ke stěně. Tak může cirkulovat vzduch.

Na pracovní desky nepokládejte horké a drsné předměty.

Nábytek nepřesouvejte s plným obsahem.

Zboží je určeno pro použití v domácnosti či v kanceláři pro individuální použití, pokud není uvedeno jinak.

Jak nábytek ošetřovat

Světlé a jednobarevné čalouněné potahy zásadně choulostivější a náchylnější na znečistění.

Prach otírejte jemným flanelem nebo speciální utěrkou z mikrovláken. Nečistoty odstraňujte utěrkou mírně navlhčenou ve vlažné vodě s přídavkem neabrazivního saponátu a plochu ihned vytřete do sucha. Na ošetřování nábytku používejte výhradně přípravky k tomuto účelu přímo výrobcem určené .

Skvrny a znečištění prosím ihned odstraňte. Pro většinu látek, mikrovláken a textilní kůži platí, že volné drobky nebo žmolky opatrně vyčesejte, nebo pomocí hubice na čalounění odsajte na nejnižším stupni výkonu. Mastné a kyselinové znečištění očistěte vlažnou destilovanou vodou (kvůli příp. zbytkům vápníku ve vodě) na velké ploše od stehu po steh vlhkým čistým hadříkem. Na znečištění s obsahem bílkovin, (např. krev nebo moč) je potřebné použít ledovou vodu. Na trochu starší nebo zaschnuté skvrny potřebujete zpravidla mýdlo, musí být bez parfémů, nealkalické a PH-neutrální. Vody užívejte přiměřené množství.

Nikdy nepoužívejte k čištění Zboží prášky na praní, tekuté prášky na nádobí, benzin, rozpouštědla či jiné nevhodné prostředky.

Tvrdost sedáku se může v průběhu času změnit. Je to normální proces, protože čalounění se přizpůsobuje tělu. Je proto potřeba obměňovat místo sezení, aby se vzhled při používání měnil rovnoměrně.

Elektrostatický náboj

Tyto nepříjemné elektrostatické náboje nejsou chybou materiálu. Příčinou je téměř vždy příliš suchý vzduch ve vytápěných místnostech a to převážně v zimních měsících. O nápravu se mohou postarat rostliny a zvlhčovače vzduchu.

Reklamační řád

Záruční lhůta

Pokud se na náš vztah uplatní ustanovení § 2158  a následující, jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí a pro použité Zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí. Pokud se na náš vztah výše uvedená ustanovení neuplatní, tak v době šesti (6) měsíců od převzetí. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

Lhůta uplatnění reklamace

Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.

Ostatní vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění.

Uplatnění reklamace

Uplatnění reklamace je nutno provést neprodleně (bez zbytečného odkladu) poté co zjistíte konkrétní vadu Zboží. V případě, že vadu neuplatníte bez zbytečného odkladu, nemusí být Váš nárok uznán.

Reklamace musí být vždy uplatněna buď osobně v naší prodejně, kdy dojde k vyplnění reklamačního protokolu nebo písemně dopisem. Při uplatnění reklamace vždy přiložte originál nebo kopii prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny Zboží).

Vždy při  uplatnění vady nezapomeňte uvést, jaký z možných zákonných způsobů vyřízení vady požadujete.

Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutné, abyste předložili buď Zboží, nebo doložili fotografie viditelně zobrazené vady (vad) a zpřístupnili místo, kde je věc umístěna (u Zboží, u něhož po Vás nelze spravedlivě požadovat, abyste jej přinesli do naší prodejny), našemu servisnímu pracovníkovi.

Vyřízení reklamace

Reklamaci řešíme v součinnosti s výrobcem Zboží.

Vaše nároky při oprávněně uplatněné reklamaci odpovídají zákonné úpravě.

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady musíme vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Při vyřizování reklamace jste nám povinni poskytnout tzv. účinnou součinnost. Zejména nám umožněte prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravte Zboží k převozu.

Pokud při oprávněné reklamaci požadujete výměnu Zboží, a pokud toto Zboží není skladem, bude termín dodání nového Zboží stejný jako u nového Zboží.

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného Zboží či jeho části za bezvadný, pokračuje původní záruční doba Zboží poté, co vyměněné Zboží převezmete.

Pokud uplatníte reklamaci s tím, že bude nutný výjezd našeho servisního pracovníka, a nebudou zjištěny vady, na které se záruka vztahuje, budeme po Vás požadovat úhradu nákladů ve výši 18 Kč/km plus DPH cesty z naší prodejny k Vám a zpět.

Při odstraňování vad si vyhrazujeme právo na drobné technické či optické změny Zboží.

Za vady Zboží, na něž se vztahuje záruka, však nemůžeme považovat:

vady, které byly způsobeny dopravou zboží nebo neodbornou či nevhodnou manipulací či montáží, prováděnými Vámi či Vámi sjednanou osobou;

vady Zboží, na něž byla poskytnuta sleva;

vady (zejména zvětšování spár, tvarové změny či praskliny) způsobené nevhodným skladováním či umístěním a dopravou nebo používáním v jiném prostředí a za jiných než doporučených podmínek (zejména vlhkost vzduchu v prostředí mimo uvedený interval pod 65 φai[%], přímé sluneční či tepelné záření, teploty pod 5°C a nad 45°C);

vady způsobené nevhodným užíváním nebo ošetřením, nevhodným či neodborným čištěním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, násilnými zásahy, nevýrobní úpravou, atmosférickými nebo chemickými vlivy a vady způsobené Vámi či třetími osobami po převzetí Zboží;

obvyklý barevný rozdíl a rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev u látek), barevné odchylky jednotlivých šarží a nenavazování vzoru potahu v místech spasování pruhů a skládání střihů;

rozdíly rozměrů u nábytku v rámci tolerancí, které připouštějí příslušné technické normy platné na území České republiky;

opotřebení a změny Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (např. potahů, změnu barvy povrchových úprav dřeva a kovu působením světla a vzdušného kyslíku);

další opotřebení (zátrhy, odření, poškrábání, propálení, rozpuštění potahu, zabarvení apod.) potahových usní a textilií ostrými předměty (např. přezkami a cvočky kalhot, drápky a zuby zvířat), ohněm, lakem na nehty, odlakovačem, barvami, nátěry, lepidly a jinými chemikáliemi atd.;

zvlnění potahu – textilie, usně apod. vzniklé v důsledku protažení potahového materiálu nebo poklesem tvarovacích a kypřicích materiálů v důsledku užívání;

změny lesku a odstínu u plyšových a dalších vlasových nebo semišových potahových textilií.

Žádost o reklamaci prosím zasílejte včetně fotografii na rumanabytek@gmail.com

Pravidla pro vrácení peněz a odstoupení od smlouvy do 14 dnů

- V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele může kupující odstoupit od smlouvy o prodeji do 14 dnů od obdržení zboží bez uvedení důvodů.

- K odstoupení od kupní smlouvy má kupující 14 dní po obdržení zboží, během něhož musí v tomto ohledu podat prodávajícímu prohlášení ohledně odstoupení od kupní smlouvy. Kupující pak obdrží číslo vratky/tiketu, které musí být viditelně umístěno na balíku vratky. Bez tohoto čísla nebude zásilka přijata.

- V případě vrácení zboží budou všechny náklady s tímto spojené naúčtovány kupujícímu. Prodávající zboží vyzvedne do 14. dnů poté, co bylo kupujícím připraveno k přepravě; ledaže Kupující provede vrácení produktu na vlastní náklady s použitím kurýrní služby dle vlastního výběru. Vrácení zboží by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději ale do 14 dnů, na následující adresu:

Ruma nabytek

Ohradni 26 Praha 4

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně)

- Zásilky typu COD (na dobírku) nejsou námi akceptovány

- Zboží musí být zabaleno a připraveno k přepravě. Pokud byl produkt doručen na paletě, zákazník jej musí odeslat opětovně na paletě. Jinak zásilka nebude kurýrní společnostní přijata. Není-li k dispozici žádný originální obal, musí zákazník poskytnout vhodné alternativní balení, aby byl produkt během přepravy dostatečně chráněn. Pokud je při vrácení zboží vrácený předmět v jiném stavu, než byl původně odeslán příjemci, např. jakékoliv mechanické poškození vyplývající z montáže nebo demontáže, vyhrazujeme si právo odečíst náklady na náhradní díly nebo ztrátu hodnoty způsobené tímto poškozením.

- V případě, že zboží není vráceno v originálním balení, kupující by měl zásilku fotografovat před jejím odesláním a přeposlat fotografie prodávajícímu (Rumanabytek).

- Kupující obdrží refundaci do 14 dnů prostřednictvím stejného způsobu platby, který byl použit při nákupu, není-li dohodnuto jinak s kupujícím, pokud ale neexistují žádné další skryté náklady na úkor prodávajícího.

- Také udělujeme prodlouženou dobu pro vrácení zboží v rámci 365 dní, avšak pouze pro nepoužité a zbrusu nové věci, nejlépe v původním obalu. Peníze jsou vráceny ve formě poukázky a kupující nese náklady na zpáteční dopravu.

Prohlašuji, že jsem si přečetl(a) výše uvedené obchodní podmínky, podmínky užívání zboží a reklamační řád a rozumím jim.

Změnit nastavení cookies